Dražební vyhláška č. 121 EX 1638/20-143 - nemovité věciDražební vyhláška č. 121 EX 1638/20-143 – nemovité věci

 

Zahájení elektronické dražby: dne 4.10. 2022 od 13:00 hod.

Ukončení elektronické dražny: nejdříve dne 4.10. 2022 ve 13:30 hod.

 

Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz