Výzva - oznámení výběrového řízení - Argentinská 1098/17 – reko rozvodů ZTI a nové vytápěníTato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení Rady MČ P7 č. 0831/18-R ze dne 27. 11. 2018) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací v bytovém domě spočívajících ve změně přípravy tepla pro vytápění a ohřev vody. Stávající systém nevyhovujících plynových kotlů bude nahrazen centrálním systémem s jednou technickou místností v suterénu budovy. Dále bude dle projektové dokumentace provedena výměna páteřních rozvodů inženýrských sítí a úprava stávajících rozvaděčů nn ve společných prostorech bytového domu.