Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchNávrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

týkající se úpravy dopravního značení ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy
na pozemních komunikacích ve správních obvodech městských částí Praha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 spočívající ve zjednodušení textu dodatkové tabulky vztahující se
k jízdě vozidel taxi ve vyhrazených jízdních pruzích z „POUZE TAXI SE ZÁKAZNÍKEM
SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č. 3/2012 SB. HL. M. PRAHY“ na „TAXI
SE STŘEŠNÍ SVÍTILNOU A ZÁKAZNÍKEM“, v umožnění jízdy motocyklů ve vyhrazených
jízdních pruzích a vyhrazení přímé jízdy křižovatkou ul. Zálesí x Sulická ve směru k ul.
Vídeňská pravým řadícím pruhem pouze pro vozidla BUS, IZS, MP, cyklisty, motocykly a taxi
dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto návrhu.


Odůvodnění


Na základě žádosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., č.j. TSK/20653/22/2002
ze dne 30. 5. 2022, správní orgán předkládá návrh na stanovení úprav dopravního značení
ve vyhrazených jízdních pruzích pro BUS na místních komunikacích v Praze (viz přiložená
mapa se seznamem dopravních značek a lokalit) spočívající jednak ve zjednodušení textu

dodatkové tabulky vztahující se k jízdě vozidel taxi ve vyhrazených jízdních pruzích
v návaznosti na probíhající proces zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na
místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy, v místech, kde tento text dosud
nebyl stanoven, a dále v umožnění jízdy motocyklů ve vyhrazených jízdních pruzích pro BUS
(mimo tramvajové těleso) z důvodu očekávaného pozitivního dopadu této úpravy na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.