Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchNávrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

spočívající v umístění a úpravách dopravního značení na komunikacích Evropská, Drnovská,
Podbělohorská, Na Radosti, Karlovarská, Strahovský tunel, Plzeňská, Rozvadovská spojka,
Poncarova, Strakonická, Cínovecká, Kbelská, Novopacká aj. za účelem omezení vjezdu
nákladních automobilů s celkovou hmotností nad 12 t (zákaz vjezdu tranzitujících vozidel, úplný
zákaz vjezdu) na vybraná území hl. m. Prahy, zejména městských částí Praha 5, 6, 8, 13, 14, 17,
dle přiložené dokumentace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto návrhu.


Odůvodnění


Na základě žádosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., č.j. TSK/20653/22/2002
ze dne 30. 5. 2022, správní orgán předkládá návrh na stanovení zákazu vjezdu nákladních
automobilů s celkovou hmotností nad 12 tun na komunikace Evropská, Drnovská, Na Radosti,
Karlovarská, Rozvadovská spojka, Poncarova, Cínovecká od křižovatky s ul. Kbelská, Kbelská
od křižovatky s ul. Novopacká, Chlumecká (zákaz tranzitu nákladních automobilů nad uvedenou
tonáž) a Podbělohorská, Strahovský tunel, Plzeňská od křižovatky s ul. Bucharova, Strakonická
od křižovatky s ul. Mezichuchelská (zákaz vjezdu všech nákladních automobilů nad uvedenou tonáž.