Výzva - Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem PCP7 Kamenická 625/40 – stavební úpravy 1NPTato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných zakázek (viz Usnesení Rady MČ P7 č. 0831/18-R ze dne 27. 11. 2018) a dle ust. § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací v Pečovatelském centru Praha 7 spočívají v částečné změně dispozic stávajícího stravovacího provozu. Tyto stavební úpravy zahrnují úpravy příček pro novou dispozici, výměnu elektroinstalace, opravy a údržbu podlah, omítek a provedení maleb. V rámci stavebních úprav je řešeno odvětrání místností WC a nově zřizované úklidové místnosti