Rozhodnutí - Stavební povolení - 14S0900 Obnova vodovodního řadu ul. Veverkova a Vinařská, Praha 7Rozhodnutí

Stavební povolení ke stavbě vodního díla:

                                    vodovodní řad DN150, o délce cca 290,8 m
                                    vodovodní řad DN100, o délce cca 229,7 m


na pozemcích parc. č. 2217, 2220/1, 2221, 2222, 2223, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236/1 v
katastrálním území Holešovice, Praha 7. Vodní dílo je budováno v rámci akce v dokumentaci
nazvané:
“ 14S0900 Obnova vodovodního řadu ul. Veverkova a Vinařská, Praha 7″