Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šimáčkova, Praha 7Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šimáčkova, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:              8.9. 2022 – 3.11. 2022