Oznámení a zveřejnění záměru - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 01. 07. 2020, v domě Dukelských hrdinů 1/342, Praha 7Oznámení a zveřejnění záměru

Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 01. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 22. 12. 2021, na pronájem prostorů sloužících k podnikání č. 305 a č. 306 (zdravotní zařízení) v domě Dukelských hrdinů 1/342, Praha 7, se spolkem Fokus Praha, z.ú., IČO: 45701822 (plátce DPH), kterým se doba nájmu mění na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2023.