Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci JankovcovaOpatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jankovcova

 

Platnost  dopravního značení: 17.08.2022 – 19.08.2022 (bude pouze jeden den)