Posuzování vlivů záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“ na životní prostředíPosuzování vlivů záměru „Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“ na životní prostředí

 vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplnění.