Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby movitých věcí - Č.j. 360196-8/2022-510000-42.1Dražební vyhláška – provedení elektronické dražby movitých věcí – Č.j. 360196-8/2022-510000-42.1

Datum konání veřejné dražby: 6. září 2022 v době od 9:30 hodin
Místo konání dražby: Celní úřad pro hlavní město Prahu (zasedací místnost 4. patro) na
adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Hostivař (dále jen „dražební místnost“)
Registrace dražitelů: 6. září 2022 v době od 9:00 hodin