Vyrozumění o podaném odvolání - Nástavba a přístavba bytového domu Ovenecká, č.p. 380 na pozemku parc. č. 1885, ulice Ovenecká 9, Praha 7Vyrozumění o podaném odvolání 

Nástavba a přístavba bytového domu Ovenecká, č.p. 380 na pozemku parc. č. 1885, ulice Ovenecká 9, Praha 7