Rozpočtová opatření - Červenec 2022Rozpočtová opatření – Červenec 2022

· Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0501/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

· V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu