Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent ZPF a ochrany zvířat - Odbor životního prostředí (OŽP)Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent ZPF a ochrany zvířat – Odbor životního prostředí (OŽP)

Náplň práce:
Výkon činnosti v přenesené působnosti – závazná stanoviska k ZPF, správní řízení v ochraně zvířat proti týrání, administrativní práce.