Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby - Č.j. 203 EX 24224/21- 131                                 Dražební vyhláška – provedení elektronické dražby – Č.j. 203 EX 24224/21- 131

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
Zahájení elektronické dražby: dne 29.9.2022 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 29.9.2022 v 14:00 hod.