Oznámení a zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 902/102, v domě Dukelských hrdinů 902/40, Praha 7Oznámení a zveřejnění záměru

 – uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 902/102, v domě Dukelských hrdinů 902/40, Praha 7, se stávajícím nájemcem  paní Renátou Machovcovou,  za stávající nájemné ve výši 9.457,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 2.657,57 Kč/rok/m2) bez DPH (k této částce bude připočteno DPH v případě, že nájemce je ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH), ověřené znaleckým posudkem č. 6159-089/22 ze dne 02.07.2022, vypracovaným Ing. Janem Benešem, na dobu určitou do 31.01.2030