Dražební vyhláška č. 139 EX 04824/21-080 - movité věciDražební vyhláška č. 139 EX 04824/21-080 – movité věci

 

Dražba movitých věcí se koná dne 12.9. 2022 v 10:00 hod. na adrese Průmyslový palác SLUNA s.r.o., Lobodice 223, Lobodice, 751 01.