Veřejná vyhláška č.j.: RO-4/2021-101 ze dne 20.7. 2022Veřejná vyhláška č.j.: RO-4/2021-101 ze dne 20.7. 2022

 

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen “katastrální zákon”)
v y z ý v á,
aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná
jako osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat
z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, která je v katastru
zapsána s údaji neumožňujícími její dostatečnou identifikaci:

 

Flügel František užívání – zapsáno pod řízením Z-3400510/1972-101 parcele č. 1332, 1333, 1334 v k.ú. Troja

Flügelová Marie užívání – zapsáno pod řízením Z-3400510/1972-101 parcele č. 1332, 1333, 1334 v k.ú. Troja