Oznámení o prodloužení výběrového řízení - Sociální pracovník – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí – Odbor sociálních věcí (OSV)Oznámení o prodloužení výběrového řízení

Sociální pracovník – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí – Odbor sociálních věcí (OSV) – se prodlužuje do 22. 08. 2022

Náplň práce:
Přenesená působnost státu – výkon sociálně-právní ochrany dětí, výkon opatrovníka nezletilých dětí.