Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022

 

Se stanovuje  – minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 tak, že každá okrsková volební komise bude mít minimálně 5 členů  (4 členové a zapisovatel).