Dražební vyhláška č. 220 EX 7445/21-89 - nemovité věciDražební vyhláška č. 220 EX 7445/21-89 – nemovité věci

 

Veřejná dražební vyhláška se nařizuje na den 30.8. 2022 v 11:00 hod.

Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 30.8. 2022 ve 13:00 hod.

 

Elektronická dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu   http:// www.exdrazby.cz