Rozpočtová opatření - Červen 2022Rozpočtová opatření – Červen 2022

 – Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0455/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

 – V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu