Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Praha 7 za rok 2021Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Praha 7 za rok 2021 – plné znění

Schváleno usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0060/22-Z na 5. jednání Zastupitelstva MČ P7 konaném dne 27. 6. 2022