MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09, Z 3027/09 - Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09, Z 3027/09 – Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Společné jednání se bude konat dne 28. 7. 2022 od 10:00 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2
Současně bude společné jednání přenášeno prostřednictvím on-line streamované
videokonference na níže uvedené internetové adrese.
https://vimeo.com/718282687/177b3f37c1