Rozpočtová opatření - Květen 2022Rozpočtová opatření – Květen 2022

·   Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0371/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

·   V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu