Usnesení o stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební odbodí 2022 - 2026 ve volbách do zastupitelstev obcí v září 2022Usnesení

O stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 7 pro volební odbodí 2022 – 2026 ve volbách do zastupitelstev obcí v září 2022