Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-010-2022 - pronájem nebytového prostoru č. 105 v domě č.p. 851, Milady Horákové 84, v k.ú. HolešoviceOznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-010-2022

Pronájem nebytového prostoru č. 105 v domě č.p. 851, Milady Horákové 84, v k.ú. Holešovice, o velikosti 20,00 m² , v 1.PP, s doporučeným účelem užívání jako garáž/sklad, na dobu určitou 7 let, z minimální nájemné 3.000,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.800,- Kč/m²/rok).