Rozpočtová opatření - Duben 2022Rozpočtová opatření – Duben 2022

  • Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0272/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
  • V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu