Žádost o vyhlášení popisu věci - KRPA - 122218-15/TČ-2021- 001178-1-RIŽádost o vyhlášení popisu věci – KRPA – 122218-15/TČ-2021- 001178-1-RI