Usnesení 15. jednání Rady městské části konané dne 5.4. 2022 na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora paliativní péčeUsnesení

15. jednání Rady městské části konané dne 5.4. 2022 číslo usnesení 0227/22-R na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora paliativní péče