Rozpočtová opatření - Březen 2022Rozpočtová opatření – Březen 2022

 

 – Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0220/22-R, č. 0207/22-R a č. 0222/22-R zveřejněných na internetových stránkách MČ Praha 7

 – V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu