Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022

 

Rada MČ Praha 7 vyhlásila dne 29.03.2022 usnesením č. 0210/22-R dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2022.

 

Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti, působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2022.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 9. do 13. 5. 2022. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

Podrobné informace k dotačnímu řízení jsou k dispozici ZDE.