Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-004-2022 - nebytové jednotky (Jirečkova 4)Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-004-2022 – nebytové jednotky (Jirečkova 4)

Předmět soutěže:

  • pronájem nebytové jednotky č. 1073/101 v domě č.p. 1073, Jirečkova 4, v k.ú. Holešovice, o velikosti 242,50 m², v 1. NP, s doporučeným účelem užívání jako sklad se samoopravou na dobu určitou 10 let, za minimální nájemné 18.188,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 900,- Kč/m²/rok)