Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné událostiRozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Občanům Ukrajiny, kteří jsou v kontextu bezpečnostní situace na Ukrajině v ohrožení a přicestovali na území České republiky a jejichž totožnost bude prokázána cestovním dokladem

se promíjí místní poplatek z pobytu za období od 25. 2. 2022 do 31. 12. 2022