Rozpočtová opatření - Únor 2022



Rozpočtová opatření – Únor 2022

Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0148/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu