Rozpočtová opatření - Leden 2022Rozpočtová opatření – Leden 2022

 

  • Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ č. 0082/22-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7
  • V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu