Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty, Praha 7

Termín pro stanovení přechodné úpravy:                    13:00 h – 22:00 h