Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Janovského 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace Janovského 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stání

 

RZ vozidla:     AKS 21-14

v místě:           Janovského 4

důvod:            prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování