Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Letohradská 38, z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace Letohradská 38, z důvodu zřízení vyhrazeného stání

 

RZ vozidla:    7A7 9333

v místě: Letohradská 38

důvod: prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování