Rozpočtová opatření - Červenec 2021Rozpočtová opatření – červenec 2021

 

Elektronicky zveřejněno na el. úřední desce, případně v rámci usnesení R MČ P7 č. 0480/21-R zveřejněného na internetových stránkách MČ Praha 7

V listinné podobě k nahlédnutí na OEK – oddělení rozpočtu