Žádost o vyhlášení popisu věci - KRPA - 193928-47/TČ-2020-001172Žádost o vyhlášení popisu věci – KRPA – 193928-47/TČ-2020-001172