Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - areál Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrověVeřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – areál Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově,

při ulici Papírenské