Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - areál ÚČOV na Císařekém ostrověVeřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci – areál ÚČOV na Císařekém ostrově

spočívá v umístění svislého dopravního značení B11 „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ na vjezdu do areálu z ulice Papírenské