Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Na Ovčinách 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stáníOpatření obecné povahy – zvláštní užívání místní komunikace Na Ovčinách 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stání

RZ vozidla:     3 AE 9463

v místě:        Na Ovčinách 4

důvod:         prodloužení stávajícího vyhrazeného parkování