Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce 40, Janovského x Šternberkova, Heřmanova 21, Šternberkova x U Smaltovny, Františka Křížka x Skalecká, Na Ovčinách, Strojnická 9, Bubenská 7, Jankovcova 49, U Akademie, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce 40, Janovského x Šternberkova, Heřmanova 21, Šternberkova x U Smaltovny, Františka Křížka x Skalecká, Na Ovčinách, Strojnická 9, Bubenská 7, Jankovcova 49, U Akademie, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od  01. 08. 2021  do  01. 10. 2021