VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - (Jana Zajíce 40, Janovského x Šternberkova, Heřmanova 21, Šternberkova x U Smaltovny, Františka Křížka x Skalecká, Na Ovčinách, Strojnická 9, Bubenská 7, Jankovcova 49, U Akademie, Praha 7)VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – (Jana Zajíce 40, Janovského x Šternberkova, Heřmanova 21, Šternberkova x U Smaltovny, Františka Křížka x Skalecká, Na Ovčinách, Strojnická 9, Bubenská 7, Jankovcova 49, U Akademie, Praha 7)

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena k  30. 09. 2021  s účinností od  01. 10. 2021  trvale.