Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Železničářů, Za Papírnou, U papírny, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Železničářů, Za Papírnou, U papírny, Praha 7

 

Platnost dopravního značení:   08. 08. 2021