Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Veverkova 10, Praha 7Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Veverkova 10, Praha 7

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  27. 07.  –  30. 07. 2021