Dražební vyhláška č. 197 EX 6199/16-62 - nemovité věci uvedených ve výroku IIDražební vyhláška č. 197 EX 6199/16-62 – nemovité věci uvedených ve výroku II.

V Usnesení o nařízení dražebního roku č.j. 197 EX 6199/16-62 ze dne 15.07. 2021 se opravuje výsledná cena takto: 1. 647. 000,- Kč.