Usnesení - O Změně zatřídění 72 úseků místních komunikací II. třídy na místní komunikace I.Usnesení – O změně zatřídění 72 úseků místních komunikací II. třídy na místní komunikace I.